سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
هیئت مؤلفان کتاب روان شناسی رشد با نگرشی به منابع اسلامی 
عضو 
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
هیئت مدیره مرکز جهانی اهل‌البیت(ع) آمریکا 
عضو 
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
کنگره علماء در شمال آمریکا 
عضو 
1375/01/01 
1378/01/01 
--- 
همکاری 
مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قم 
عضو هیئت علمی گروه فلسفه 
1380/01/01 
 
علمی، پژوهشی 
همکاری 
مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره) قم 
عضو هیئت علمی گروه علوم تربیتی 
1380/01/01 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی قم 
عضو شورای مرکزی انجمن فارغ التحصیلان مؤسسه 
1382/01/01 
1384/01/01 
علمی 
همکاری 
حوزه علمیه قم  
عضو هیئت علمی مهدویت 
1383/01/01 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره) قم 
دبیر کانون طلوع 
1383/01/01 
1385/01/01 
اجرایی 
همکاری 
مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره) 
مدیر تربیت مربی اخلاق 
1380/01/01 
 
علمی 
همکاری 
جامعة الزهراء 
سرپرست تربیتی- پرورشی  
1381/01/01 
1384/01/01 
اجرایی 
همکاری 
مؤسسه اسلامی امریکا، نیویورک 
سرپرست 
1375/01/01 
1380/01/01 
اجرایی 
همکاری 
اداره تربیتی- دینی مدرسه رازی 
مسئول 
1375/01/01 
1380/01/01 
اجرایی 
همکاری 
اهل بیت جوانان تانزانیا 
مسئول 
1375/01/01 
1380/01/01 
اجرایی 
همکاری 
جامعه مسلمین نیویورک، آمریکا 
نماینده 
1378/01/01 
1379/01/01 
اجرایی 
همکاری 
مرکز مشاوره حوزه علمیه 
راهنما و مشاور 
1380/01/01 
1383/01/01 
اجرایی 
همکاری 
مجلس شورای اسلامی 
نماینده مردم تهران در دوره نهم 
 
ادامه دارد 
اجرایی 
همکاری 
دفتر مقام معظم رهبری 
امام جمعه شهر نیویورک 
 
 
تبلیغی (به مدت پنج سال) 
تدریس 
مؤسسه اسلامی نیویورک، امریکا 
مدرس 
1375/07/05 
1380/03/31 
معارف اسلامی 
تدریس 
مؤسسه اسلامی هجرت، لس آنجلس، امریکا 
مدرس 
1383/07/01 
1384/03/31 
معارف اسلامی 
تدریس 
نیرو دریائی سپاه پاسداران مشهد مقدس 
مدرس 
 
 
مبانی اسلامی 
تدریس 
نیرو دریائی سپاه پاسداران در مشهد مقدس 
مدرس 
 
 
فلسفه اخلاق 
تدریس 
مؤسسه امام خمینی (ره)، قم 
مدرس 
1380/07/01 
 
تفسیر قرآن 
تدریس 
مؤسسه امام خمینی (ره)، قم 
مدرس 
1380/07/01 
 
اخلاق اسلامی 
تدریس 
مؤسسه امام خمینی (ره)، قم 
مدرس 
1380/07/01 
 
عرفان نظری و علمی 
تدریس 
مؤسسه امام خمینی (ره)، قم 
مدرس 
1380/07/01 
 
روان شناسی 
تدریس 
مؤسسه امام خمینی (ره)، قم 
مدرس 
1380/07/01 
 
علوم تربیتی 
تدریس 
مؤسسه امام خمینی (ره)، قم 
مدرس 
1380/07/01 
 
فلسفه غرب 
تدریس 
كرمانشاه-شهركرد-همدان 
مدرس 
 
 
مباني اسلامي، فلسفه اخلاق