آلبوم من ◂ یکصد و بیست و یکمین نشست بین المللی ژنو
دکتر مرتضی آقا تهرانی